Vastuullinen luksusmatkailu

Me Leviday-huviloilla haluamme tarjota vieraillemme kokemuksen, jossa vastuulliset valinnat ja Lappilainen luksusmatkailu kohtaavat luonnollisesti. Lapin herkkä arktinen ympäristö tarvitsee erityishuomiota. Haluamme omalta osaltamme kantaa vastuuta Levin alueen herkän ympäristön säilymisestä.

Saimme vuonna 2022 kansainvälisen Green Key sertifikaatin ja Sustainable Travel Finland -merkin todistuksena laajamittaisesta työstä kestävän matkailun eteen. Liityimme vuonna 2023 osaksi We Speak Gay -yhteisöä ja olemme sitoutuneet kehittämään sateenkaariystävällistä matkailua. Työ kestävän matkailun eteen jatkuu, sillä vastuullisuus on meille sydämen asia!

Taloudellinen vastuullisuus

Me sitoudumme pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja käytämme taloudellisia resursseja tavalla, joka edistää ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä, sekä varmistaa liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä. 

Käytämme paikallisten yrittäjien palveluita, mm. jätehuolto, kiinteistön kunnossapito, pesulapalvelut, lumityöt ja mökkihuolinta. Hankintamme tehdään harkiten ja suosien paikallisia toimittajia ja yhteistyökumppaneita, sekä vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Haluamme olla luotettava yhteistyökumppani ja hyvä työnantaja. Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin.

Sosiokulttuurinen vastuullisuus

Osallistumme aktiivisesti alueelliseen kestävän matkailun kehittämiseen osallistumalla alueellisiin kestävän matkailun koulutuksiin, projekteihin, tilaisuuksiin ja työpajoihin. Koulutamme henkilöstöämme ja mökkihuolintaa ympäristö- ja vastuullisuusasioissa ja viestimme toimistamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Tavoitteenamme on toimia yhtenä kestävän matkailun edelläkävijänä huvilavuokraustoiminnassa alueella ja rakentaa kestävää matkailuliiketoimintaa yhteistyökumppaneidemme kanssa. Panostamme vastuulliseen matkailukauden pidentämiseen tavoitteenamme ympärivuotisuus, jolloin voimme tarjota työtä paikallisille yrittäjille myös sesongin ulkopuolella. Kohtelemme kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti, joka näkyy vieraidemme huomioimisessa ja kaikkia ihmisiä kunnioittavasssa käytöksessä. Meille kaikki ovat tervetulleita. Olemme sitoutuneet kehittämään sateenkaariystävällistä matkailua osana We Speak Gay -yhteisöä.

Ekologinen vastuullisuus

Olemme sitoutuneet kansallisiin kestävän matkailun periaatteisiin ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistävään toimintaan. Pyrimme omien toimintojemme haittavaikutusten minimoimiseen ja hyötyjen maksimointiin kaikessa toiminnassamme. Työskentelemme jatkuvasti kestävän matkailun edistämiseksi kehittämällä toimintaamme ja asettamalla uusia tavoitteita vuosittain.

Teemme ympäristötyötä päivittäin

 • Käytämme  etäohjattavaa ja sään muutokset ennakoivaa lämmitysjärjestelmää
 • Seuraamme vedenkulutusta ja suihkujen ja hanojen vedentulo on rajoitettu
 • Seuramme ja pyrimme pienentämään sähkönkulutusta 
 • Lajittelemme ja kierrätämme
 • Käytämme kotimaisia, ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita
 • Noudatamme toimintasuunnitelmaa tyhjillään olevien majoitustilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon säätämiseksi sekä energiatehokkuuden varmistamiseksi.
 • Suojelemme luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä piha-alueen luonnontilassa
 • Kouluttaudumme jatkuvasti vastuullisuusasioissa
 • Osallistamme asiakkaitamme ympäristöystävälliseen matkailuun; kuten lajitteluun, energian- ja vedensäästöön

Ympäristöhankkeet

 • Seuraamme ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme
 • Pyrimme vähentämään sekajätteen määrää ohjaamalla ja kannustamalla asiakkaita lajitteluun
 • Edistämme asiakkaiden ympäristötietoisuutta ja kannustamme vastuulliseen lomailuun viestinnän keinoin
 • Huviloillamme on käytössä digitaalinen mökkikansio, jossa kerromme ympäristötyöstämme ja innostamme asiakkaitamme osallistumaan siihen

Sertifikaatit kertovat työstämme kestävän matkailun eteen

Meillä noudatetaan maailman johtavaa matkailualan Green Key– vastuullisuusohjelmaa. Sertifioituna kohteena olemme vastuullisuuden edelläkävijä. Sertifikaatti perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja sen vaatimukset ylittävät lain ja säädösten perustason. Me sitoudumme jatkuvasti lisäämään toimintamme sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä sekä minimoimaan ympäristökuormitusta. Olemme osa We Speak Gay– yhteisöä, ja tavoitteenamme on yhdessä rakentaa Suomesta entistä empaattisempi ja osallistavampi, maailman sateenkaariystävällisin matkailumaa. Meillä on myös Sustainable Travel Finland– merkki, joka on Visit Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma. STF-merkki on osoitus siitä, että olemme on sitoutuneet kestävän matkailun kehittämiseen, tietotaidon lisäämiseen, kehityssuunnitelman toteuttamiseen sekä vastuullisesta matkailusta viestimiseen.