Varausehdot

LeviDay Oy noudattaa majoituspalvelusten tilaamisessa ja varaamisessa sekä peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varaaminen ja maksu

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun ennakkomaksusta (50 % majoitushinnasta). Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä. LeviDay Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 5 viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava kuukautta ennen vuokra-ajan alkua.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti LeviDay Oy:lle. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin kuukautta ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko vuokra. Muussa tapauksessa veloitetaan ennakkovarausmaksu. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut LeviDay Oy:lle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.

LeviDay Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. LeviDay Oy:llä oikeus perua varaus lisäksi, mikäli varausta koskevaa suorituksia ei makseta eräpäivään mennessä.

Avainten luovutus

Avaimen saa vain maksettuja kuitteja vastaan. Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä huvilan huolitsijaan viimeistään edellisenä päivänä, ennen vuokra-ajan alkamista. Tällöin sovitaan avaimen luovuttamisesta. Kadonneesta avaimesta aiheutuneet kaikki kulut on varaaja velvollinen korvaamaan LeviDay Oy:lle.

Oleskelu huvilassa

Huvila on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 11.00. Huvilan hintaan kuuluu liinavaatteet, pyyhkeet, lähtösiivous ja lumikaudella kaksi hissilippua. Vaikka varaukseen kuuluu lähtösiivous, edellytetään asiakkaan luovuttavan majoituskohteen ns. normaalin asumisen jäljiltä. Mikäli majoituskohde ei ole asianmukaisessa kunnossa, laskutetaan asiakkaalta kulut toteutuneiden siivouskulujen mukaan. Tupakointi sekä lemmikkieläinten tuonti huviloihin on ehdottomasti kielletty.

Vahingot

Asiakas on velvollinen korvaamaan huvilalle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot LeviDay Oy:lle.

Häiriö tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan tai vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla tai vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

Henkilömäärä

Huvilaa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on varauksessa ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö huvilan tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Huomautukset

Kaikki huvilan varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja oleskelun aikana suoraan kohteen omistajalle tai huolitsijalle. LeviDay Oy:n varausehdot koskevat myös Arainvest Oy:n ja JTA-Invest Oy:n majoituspalveluja. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Arvonlisävero voimassa olevan lainsäädännön mukaan.