fi gb


Vastuullinen luksusmatkailu


Me Leviday-huviloilla haluamme tarjota vieraillemme kokemuksen, jossa vastuulliset valinnat ja Lappilainen luksusmatkailu kohtaavat luonnollisesti. Lapin herkkä arktinen ympäristö tarvitsee erityishuomiota. Haluamme omalta osaltamme kantaa vastuuta Levin alueen herkän ympäristön säilymisestä.

Saimme elokuussa 2022 kansainvälisen Green Key sertifikaatin todistuksena laajamittaisesta työstä kestävän matkailun eteen. Työ jatkuu, sillä vastuullisuus on meille sydämen asia!

Taloudellinen vastuullisuus


Me sitoudumme pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja käytämme taloudellisia resursseja tavalla, joka edistää ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä, sekä varmistaa liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä. 

Käytämme paikallisten yrittäjien palveluita, mm. jätehuolto, kiinteistön kunnossapito, pesulapalvelut, lumityöt ja mökkihuolinta. Hankintamme tehdään harkiten ja suosien paikallisia toimittajia ja yhteistyökumppaneita, sekä vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Haluamme olla luotettava yhteistyökumppani ja hyvä työnantaja. Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin.

Sosiokulttuurinen vastuullisuus


Osallistumme aktiivisesti alueelliseen kestävän matkailun kehittämiseen osallistumalla alueellisiin kestävän matkailun koulutuksiin, projekteihin, tilaisuuksiin ja työpajoihin. Koulutamme henkilöstöämme ja mökkihuolintaa ympäristö- ja vastuullisuusasioissa ja viestimme toimistamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Tavoitteenamme on toimia yhtenä kestävän matkailun edelläkävijänä huvilavuokraustoiminnassa alueella ja rakentaa kestävää matkailuliiketoimintaa yhteistyökumppaneidemme kanssa. Panostamme vastuulliseen matkailukauden pidentämiseen tavoitteenamme ympärivuotisuus, jolloin voimme tarjota työtä paikallisille yrittäjille myös sesongin ulkopuolella.
 

Ekologinen vastuullisuus


Olemme sitoutuneet kansallisiin kestävän matkailun periaatteisiin ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistävään toimintaan. Pyrimme omien toimintojemme haittavaikutusten minimoimiseen ja hyötyjen maksimointiin kaikessa toiminnassamme. Työskentelemme jatkuvasti kestävän matkailun edistämiseksi kehittämällä toimintaamme ja asettamalla uusia tavoitteita vuosittain. 
 

Teemme ympäristötyötä päivittäin mm.


 • Käyttämällä etäohjattavaa ja sään muutokset ennakoivaa lämmitysjärjestelmää
 • Seuraamme vedenkulutusta ja suihkujen ja hanojen vedentulo on rajoitettu
 • Seuramme ja pyrimme pienentämään sähkönkulutusta 
 • Lajittelemalla ja kierrättämällä
 • Käyttämällä kotimaisia, ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita
 • Noudattamalla toimintasuunnitelmaa tyhjillään olevien majoitustilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon säätämiseksi sekä energiatehokkuuden varmistamiseksi.
 • Suojelemme luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä piha-alueen luonnontilassa
 • Kouluttaudumme jatkuvasti vastuullisuusasioissa
 • Osallistamme asiakkaitamme ympäristöystävälliseen matkailuun; kuten lajitteluun, energian- ja vedensäästöön
   

Ympäristöhankkeemme


 • Seuraamme ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme
 • Pyrimme vähentämään sekajätteen määrää ohjaamalla ja kannustamalla asiakkaita lajitteluun
 • Asiakkaiden ympäristötietoisuuden ja toimintatapojen edistäminen viestinnän keinoin
 • Huviloillamme on käytössä digitaalinen mökkikansio, jossa kerromme ympäristötyöstämme ja innostamme asiakkaitamme osallistumaan siihen
 • Tavoitteenamme on saavuttaa kestävän matkailun Sustainable Travel Finland merkki vuonna 2023

Olemme saavuttaneet Green Key sertifioinnin

 • Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki. Lue lisää tästä.

     gk.jpg